Wycieczki szkolne

Centrum Ekologicznych Technologii - Czyli Jak Zaprzyjaźnić się z Naturą

Impreza dla klas młodszych i starszych !!! Wyjazd ze szkoły o godzinie 8.00, przejazd autokarem do „Słonecznej Farmy" pod Krakowem, pierwszym w Polsce miejscem gdzie można zobaczyć jak w praktyce działają odnawialne źródła energii, ekologiczne systemy budownictwa, oraz systemy ochrony wód.
Warsztaty ekologiczne - funkcjonowanie urządzeń podgrzewających wodę, oczyszczających ścieki, wytwarzających energię elektryczną.
Ekologiczny poczęstunek - bardzo smaczny i obfity!
Gry i zabawy ruchowe z dyplomami!
Powrót do szkoły o godzinie 18.00
Uwaga !!! Możliwe uzgodnienie tematyki zajęć w zależności od potrzeb dydaktycznych nauczyciela.

Wycieczki szkolne