Wycieczki szkolne

Ojcowski Park Narodowy

Wyjazd ze szkoły o godzinie 8.00, przejazd autokarem do Pieskowej Skały. Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale. Przejazd autokarem do Ojcowa. Piesza wędrówka z Ojcowa do Groty Łokietka, zwiedzanie Groty Łokietka z przewodnikiem.
Zejście do Bramy Krakowskiej - skał wapiennych tworzących formy przypominające bramę, Źródełko Miłości.
Powrót do szkoły o godzinie 18.00, zakończenie wycieczki.

Wycieczki szkolne