Pielgrzymki

PIELGRZYMKA DO GRECJI

PROGRAM PIELGRZYMKI DO GRECJI

Dzień 1
Wyjazd z Polski.
Następnie wyjedziemy w kierunku granicy. Przejazd do Serbii przez Czechy, Słowację, Węgry. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do Filippi, pierwszego europejskiego miasta, w którym Ewangelię głosił św. Paweł. Zobaczymy miejsce chrztu św. Lidii, pierwszej Europejki ochrzczonej przez św. Pawła nad pobliską rzeczką Angistą. Następnie przejazd do Kavali (dawnego Neapoli), portu, do którego z Azji przypłynął św. Paweł; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do Ouranopolis; rejs (dodatkowo płatny) wokół półwyspu, na którym położona jest autonomiczna republika mnichów z Athos (Świętej Góry); podziwianie wspaniałych prawosławnych monastyrów. Powrót do hotelu; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do Salonik, gdzie zwiedzimy Bazylikę św. Demetriusza (największy kościół Grecji), zobaczymy słynną Białą Wieżę, Łuk Triumfalny Galeriusza oraz Rotundę. Następnie przejazd do Werii (starożytnej Berei), gdzie św. Paweł ukrył się przed Żydami z Salonik; msza św. w kaplicy na wzgórzu, z którego św. Paweł nauczał. Przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Wyjazd do Meteorów, gdzie zobaczymy niesamowite klasztory prawosławne „zawieszone w chmurach”. Msza św. w kościele katolickim w Larisie. Powrót do hotelu na Riwierze Olimpijskiej; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6
Wczesne śniadanie. Przejazd do Delf – miejsca szczególnego dla starożytnych Greków, uważanego przez nich za „pępek świata”. Zobaczymy m.in. ruiny pogańskiego sanktuarium Apollina, w którym Pytia przepowiadała przyszłość. Po drodze krótki postój w Termopilach – miejscu słynnej bitwy z Persami. Msza św. w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Przejazd do hotelu w okolicach Koryntu; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7
Śniadanie. Wyjazd do Aten. W stolicy Grecji zobaczymy stadion panatenajski (pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich), Akropol, Areopag, Rzymskie Forum, Grecką Agorę, Wielką i Małą Metropolis (czyli nową i starą ateńską katedrę), Plac Syntagma (z niezwykle widowiskową zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza). Msza św. w Rzymskokatolickiej Katedrze św. Dionizego Areopagity. Powrót do hotelu w okolicach Koryntu; obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Dzień na przyjemny wypoczynek nad Zatoką Sarońską z możliwością rejsu (dodatkowo płatny) na wyspy: Hydrę, Spetses lub Monemvasię. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 9
Śniadanie. Przejazd do starożytnego Koryntu – miejsca, w którym św. Paweł przebywał półtora roku, ale również największej rzymskiej aglomeracji na terenie Grecji; zwiedzanie terenu archeologicznego (wraz z muzeum) oraz msza św. w pobliżu miejsca, gdzie nauczał św. Paweł. Następnie przejazd do Patras, gdzie nawiedzimy Katedrę św. Andrzeja, zbudowaną w domniemanym miejscu jego śmierci; w świątyni przechowywana jest czaszka świętego i fragment jego krzyża. Zaokrętowanie na promie; rejs do włoskiej Ancony.

Dzień 10
W godzinach popołudniowych przypłynięcie do portu w Anconie. Przejazd do hotelu w okolicach Padwy; obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 11
Śniadanie. Przejazd do austriackiej Karyntii. Przyjazd do Gurk, miejsca kultu św. Emmy – patronki  kobiet w ciąży, wdów oraz osób zmagających się z chorobami oczu; nawiedzenie miejscowej katedry (jeden z najbardziej znanych w Austrii przykładów XII-wiecznej architektury romańskiej) przechowującej relikwie świętej, przy których modlił się m.in. św. Jan Paweł II. Wyjazd i bezpośredni przejazd do Polski. Zakończenie pielgrzymki (w późnych godzinach nocnych).

Pielgrzymki