Pielgrzymki

PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ

PROGAM PIELGRZYMKI NA BIAŁORUŚ

Dzień 1
Wcześnie rano wyjazd z miejsca zbiórki. Pierwszym miejscem na naszej trasie będzie Supraśl. Zobaczymy monastyr Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana zwany polską prawosławną Jerozolimą. Stąd udamy się do kościoła św. Antoniego w Sokółce, zwanej polskim Loreto. To tutaj, w 2008 roku, miał miejsce cud eucharystyczny. Następnie udamy się do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu udamy się do Grodna – miasta katedr i zamków królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową, „Stary Zamek” będący rezydencją króla Stefana Batorego oraz „Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmików generalnych Rzeczypospolitej. Zobaczymy również: rynek z barokową bazyliką katedralną, synagogę, kościół bernardynów, klasztor franciszkanów. Po południu nawiedzimy XII w. cerkiew św. Borysa i Gleba na Kołoży, sobór Opieki Matki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Wieczorem powrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3
Rano po śniadaniu, wybierzemy się w sentymentalną podróż drogami bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej oraz śladami Adama Mickiewicza. Będą to: Bohatyrowicze, w których odwiedzimy grób Jana i Cecylii; Miniewicze, w których stał dwór Kamieńskich – pierwowzór Korczyna; Karczowa, gdzie znajduje się słynny kamień filaretów oraz park dworski – legendarne miejsce spotkań Mickiewicza z Marylą Wereszczakówną. Następnie udamy się Szczuczyna, gdzie nawiedzimy kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz zespół pałacowy rodu Druckich – Lubeckich. Kolejnym przystankiem będzie cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance, która stanowi jeden z najciekawszych przykładów architektury gotyckiej. Na koniec Stare Wasiliszki – wieś, w której urodził się Czesław Niemen – pisarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4
Rano przejedziemy do Nowogródka – miasta Adama Mickiewicza . Zobaczymy: Górę Zamkową z ruinami zamku Mendoga, pomnik i kopiec wieszcza, kościół Farę Witoldową, sobór św. Borysa i Gleba, kościół dominikanów oraz dworek Adama Mickiewicza, w którym obecnie mieści się jego muzeum. Następnie przejedziemy do Zaosia, miejsca gdzie urodził się Adam Mickiewicz, po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Po południu przyjedziemy do Baronowicz, gdzie nawiedzimy kościół Podwyższenia Świętego Krzyża. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Po śniadaniu przejedziemy do monastyru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach, gdzie w roku 1470 miało miejsce objawienie Matki Bożej. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi się zamek książęcy Radziwiłłów. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską i Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Mińska – stolicy Białorusi. Zatrzymamy się Kurapatach, w którym odkryte zostały masowe groby ofiar NKWD. Stąd przejedziemy Prospektem Niepodległości do centrum, aby zobaczyć najważniejsze budynki stolicy Białorusi. Wieczorem udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 6
Po śniadaniu zwiedzanie Mińsk: kościół św. Szymona i Heleny, ratusz na Placu Swobody oraz Górne Miasto – serce starego Mińska. Tutaj znajdują się dwie główne świątynie stolicy: prawosławny sobór Świętego Ducha z cudownym obrazem Mińskiej Matki Bożej oraz archikatedra NMP. Następnie wyruszamy do Miru, niewielkiego miasteczka, w którym wznosie się jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi – zespół zamkowo – parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”. Wieczorem udamy się do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7
Po śniadaniu udamy się do Różanej – gniazda rodowego Sapiehów. Zobaczymy ruiny XVIII – wiecznej rezydencji. Następnie udamy się do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i spędził swoje dzieciństwo. Zwiedzanie pięknej Białorusi zakończymy w Brześciu. Udamy się na krótki spacer po słynnej twierdzy, należącej do największych atrakcji turystycznych miasta. Następnie udamy się do hotelu już w Polsce. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8
Rano, po śniadaniu, nawiedzimy kodeńskie sanktuarium Matki Bożej – Królowej Podlasia. To jedno z najcenniejszych katolickich sanktuariów Polski. Następnie udamy się do monastyru św. Onufrego w Jabłecznej. To najstarszy i najważniejszy prawosławny klasztor naszego kraju. Ikona św. Onufrego wraz z cudowna ikoną jabłczyńskiej Bogarodzicy stanowią największe świętości monastyru. Stąd wyjedziemy już drogę powrotną. Wieczorem powrócvimy do domu.

Pielgrzymki