Pielgrzymki

PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA - IZRAEL

Dzień 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot na lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie. Przejazd : Cezarea, Hajfa, Góra Karmel. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie / Nazarecie lub okolicy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu wyjazd do Galilei, zwiedzanie Nazaretu, Kany Galilejskiej, Góry Tabor, Nain, Yardenit. Obiadokolacja. Nocleg w Tyberiadzie / Nazarecie lub okolicy.

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd łodzią do Kafarnaum (wioska i dom św. Piotra), następnie Tabga – Bazylika Rozmnożenia, Kościół Prymatu, Góra Błogosławieństw, Dom Galilejski, Wzgórza Golan. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg w Tyberiadzie / Nazarecie lub okolicy.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd przez dolinę Jordanu do Jerycha, Kacar el Jahud (tradycyjne miejsce Chrztu Jezusa), następnie przejazd na północno – zachodni brzeg Morza Martwego – kąpiel. Przejazd przez Pustynię Judzką. Obiadokolacja. Nocleg w Jerozolimie.

Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do Betlejem, zwiedzanie Bazyliki Narodzenia, Pole Pasterzy. Powrót do Jerozolimy, Góra Syjon. Zwiedzanie ormiańskiej części Starego Miasta: Wieczernik, Grób Króla Dawida, Kościół Zaśnięcia NMP oraz żydowskiej części Starego Miasta: Ściana Płaczu, Plac Świątynny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg w Jerozolimie.

Dzień 6
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienia, Ojcze Nasz Pater Noster, Pan Zapłakał Dominus Flevit, Bazylika Gat Szmanin, Kościół Wszystkich Narodów Via Dolorosa – przejście 14 stacji Drogi Krzyżowej, z których 5 ostatnich znajduje się na terenie Bazyliki Grobu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg w Jerozolimie.

Dzień 7
Śniadanie. Przejazd Ein Karem – miejsce narodzin Jana Chrzciciela, Bazylika Jana i Kościół Nawiedzenia. Następnie nowa część Jerozolimy – Muzeum Holokaustu Yad Vashem, dzielnica ministerstwa, Parlament Izraela (Kneset) i Menora. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg w Jerozolimie.

Dzień 8
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wylot. Po drodze, w miarę wolnego czasu : Latrum, Emaus, Tel Awiw / Jaffa.

Pielgrzymki