Wycieczki szkolne

Poznajemy zabytki Krakowa

Wyjazd ze szkoły o godzinie 8.00, przejazd autokarem do Krakowa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Barbakan, Brama Floriańska, Dom Matejki, Rynek, Bazylika Mariacka, ulica Grodzka, Collegium Maius, Katedra Wawelska (Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta).
Czas na Rynku na zakupy pamiątek.
Powrót do szkoły o godz. 18.00.

Wycieczki szkolne