Wycieczki szkolne

W Królewskim Grodzie Krakowie

Wyjazd ze szkoły o godz. 8.00, przejazd autokarem do Krakowa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Trakt Królewski, Rynek, kościół Mariacki, Uniwersytet, Katedra Wawelska, Komnaty Królewskie, Skarbiec.
Czas na Rynku na zakup pamiątek.
Powrót do szkoły o godz. 19.00.

Wycieczki szkolne